Blog Image

Hyttbloggen

Om bloggen

Välkommen till hyttbloggen!

Vasselhyttans hembygdsföreningens anslagstavla där alla är välkomna att bidra med information, upplysningar eller frågor som rör Vasselhyttebyn. Lägg in din information under lämplig kategori som en kommentar så att även andra kan ta del av dina uppgifter!

Torpinventering

Arbetsgrupper Posted on Thu, March 26, 2009 12:14

Vasselhytteanor- sök dina rötter i bygden

Om någon har intresse av släkt och/eller bygdeforskning hör av dig till Stefan Helsing

Vi skall försöka få ihop en grupp som skall inventera gamla torp i Vasselhyttebygden.

Torp och övriga sevärdheter skall kartläggas för att i ett senare skede förses med informationstavlor.Röjning av hyttplatsen

Arbetsgrupper Posted on Thu, March 26, 2009 09:34

Vi har för avsikt att röja upp kring Wasselhyttan, den gamla hyttruinen.

Om någon känner för att hjälpa till kontakta då Stefan Helsing 0581-400 01 eller Håkan Mossberg 0581-420 40. Hjälp behövs för borttransport av ris och hemved. Vi skall även röja fram platsen för konstgången nedströms vägbron över Storån. Har du en motorsåg, röjsåg eller traktor med lastmöjlighet, hör av dig.