Hembygdsföreningen ordnar traditions enligt julmarknad i Vasselhyttans bygdegård den 10 november 2018 mellan klockan 10 och 16.

Den som önskar deltaga med varor kan hyra ett bord, kontakta i så fall.

Svar till: Bitte Berg Larsson tel. 0581 42040, 0706640357
Email: bitteberg01@hotmail.com
eller Lars Erik Persson tel. 0705405948,
Email: persson42152@telia.com

Den 18 november besöker Örebro länsteater, förlåt regionteater, oss med föreställningen, “Arne – en sällsam historia”.

Föreställningen börjar kl. 16


Alla är hjärtligt välkomna!