Vasselhytteanor- sök dina rötter i bygden

Om någon har intresse av släkt och/eller bygdeforskning hör av dig till Stefan Helsing

Vi skall försöka få ihop en grupp som skall inventera gamla torp i Vasselhyttebygden.

Torp och övriga sevärdheter skall kartläggas för att i ett senare skede förses med informationstavlor.